Cercar en aquest blog

divendres, de desembre 19, 2008

El panorama es veu espès...Val a dir que en un món global, cada unitat es veu afectada per l'acció de les altres. Entenguem que una unitat pot ser un individu, una empresa, un autònom o petit empresari, un artista o músic... un agricultor, un economista... Tots veuen sotmesa la seva capacitat o llibertat d'actuar a la relació que tenen amb els altres, ja que ningú és autosuficient en un sistema mercantil global, això de ser autosuficient era més aviat cosa de l'edat mitjana, però no és més que un somni en un present de tecnificació i superproducció creixents. El globalisme és creixent i per tant el nostre grau de lligament i interrelació és creixent i cada cop menys controlable. Fins i tot ja ni els polítics, ni els mandataris estatals poden pretendre d'agafar les regnes del creixement econòmic ni gestionar la riquesa d'un país, el poder polític cada cop és més simplement una eina de l'economia, etcètera, etcètera...
D'aquí s'en deriva que la nostra manera d'entendrens i de formar-nos una idea de nosaltres té que veure amb les relacions que tinguem amb els altres i no amb una concepció que el propi pensament individual que hom hagi pogut parir, ja que la gent que té tendència a fer això facilment pot anar a parar en una presó o bé un manicomi...

Doncs bé, diguéssim que el nom tècnic d'aquesta manera de veure el món i a sí mateix s'en podria dir 'materialisme dialèctic', i curiosament a partir d'aquí Karl Marx trobava els preceptes per a fonamentar la seva filosofia i fundar les seves teories econòmiques i sobre temàtica social o antropològica. Amb la recent crisi econòmica sempre es fa més recurrent invesigar alternatives a la crua realitat, cercar utopies, buscar un bri de llum i d'esperança on sigui quan el panorama es veu realment fosc i negre. Però a part d'això val a dir que és curiós veure com el manifest comunista data de 1948 i encara ara seguim ballant sobre la mateixa temàtica. Com carai ho hem de manegar per a poder viure en una societat justa? Em sembla que malament rai...

Apart val a dir que els escrits no se per quin motiu ultimament em queden bastant espessos...